Solunum Tipleri

Solunum Tipleri Normal Solumun Dakikada 12-18 kere solunulur. Kendiliğinden sürüp giden bir olaydır. (Jykuda biraz yavaşlar. Eforda hızlanır ve derinleşir. Dakikadaki solunum sa­yılırken bunu hastaya hissettirmemek gerekir. Nabız sayar gibi yapıp solu­num sayılmalıdır. Çünkü hastanın dikkati solunum olayına çekilirse temposu bozulur. Taşipne Solunum sayısının dakikada 18 den fazla olmasına taşipne (tachypnea) denir. Efordaki tasipne fizyolojiktir, istirahatteki taşipne patolojiktir. Erişkin­deki sıkıntılı ...

Devamını Oku »

Solunum Yollarının Fonksiyonu

Solunum Yollarının Fonksiyonu Burundan geçen hava, filtre edilir, ısıtılır ve nemlendirilir. Trakea ve Bronşla Trakeayı çevreleyen (çevresinin 5/6 sı) kıkırdak halkalar, inspiriumda trakeanın kollapsını önlerler. Bronşlarda da kıkırdak destek vardır. Çapları küçüldükçe kıkırdak doku azalır. Bronşiollerde yoktur. Bronşioller Bronsiollerin duvarı düz kaslarla çevrilmiştir. Bunların kasılmasıyle lumen daralır. Alveollerle sonlanan respiratuar bronşiollerde lumeni daraltabilen sir­küler düz kas yoktur. Normal koşulunda bronşiol lumeni açıktır. ...

Devamını Oku »

Normal Solunum Fonksiyonu

NORMAL SOLUNUM FONKSİYONU solunum olayında 4 ayrı sistem bulunmaktadır; 1- Akciğerler ve hava yollan 2- Pülmoner damar sistemi 3- Göğüs duvarı ve diyafragma 4- Merkezi sinir sisteminde, inspirium ve ekspiriunuın gerçekleşmesini sağlayan, solunum merkezleri. Bu organların ahenk içinde çalışmaları sayesinde, solunumla ilgili su fonksiyonlar sağlanır: A- Havanın akciğerlere girip çıkması: Vantilasyon B- Kanın akciğerlere girip çıkması: Pülmoner dolaşım veya pülmoner ...

Devamını Oku »

Nefes Darlığı(Genel Semptomlar)

I   – GENEL SEMPTOMLAR   NEFES DARLIĞI   Doç. Dr. Vahe ALIKSANYAN   Nefes darlığı, güçlükle nefes alıp, verme halidir, hava açlığıdır. Sübjektif bir duyudur. Aynı derecede zorlaşmış olan solunum olayı, ayrı kişilerde, de­ğişik derecelerde rahatsızlık duyusuna neden olur. Ciddi rahatsızlığına ve gö­rünen dispnesine rağmen yakınma az olabilir.   Nefes darlığında hasta soluma eforunun artmış olduğunu fark eder. Nor­malde. istirahatte. ...

Devamını Oku »

Semptomdan Teşhise

  Editör Doç. Dr. VAHE ALİKSANYAN Yazarlar Prof. Dr. Gülden Varan ACUNAS Prof. Dr. Kâmil ADALET ‘ Doç. Dr. Vahe ALİKSANYAN Doç. Dr. Zehra BUĞRA Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU Prof. Dr. Semra ÇALANGU Prof. Dr. Güngör ERTEM Prof. Dr. Meral KONİÇE Prof. Dr. Zeynel MUNGAN Prof. Dr. Atilla ÖKTEN Prof. Dr. Ergin SENCER Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVEN Prof. Dr. ...

Devamını Oku »

Lineer Cebir Ders Notları

Lineer Cebir Ders Notları Dersi Alan Bölümler: Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Mekatronik Mühendisliği, Fizik ve Matematik Bölümleri) İçindekiler • Matris Kavramı 3 • Özel Tipte Matrisler 4 • Bir Matrisin Transpozesi 8 • Matris İşlemleri 8 • İlkel Satır ve Sütun İşlemleri 18 • Bir Matrisin Basamak Biçimi 21 • Bir Matrisin Rankı 22 • Blok Matrisler 23 ...

Devamını Oku »

OS ETHMOİDALE

OS ETHMOİDALE | Frontal kemiğin pars orbitalis’leri arasında incisura ethmoidalis’e sokulmuştur. Basis cranii’nin ön parçasında bulunur. Orbita’nın iç yan duvarının; septum nasi’nin ve cavitas nasi’nin tavanı ile dış yan duvarının yapısına katılır. Dört parçaya ayrılır. İki laminası ve iki labirintus’u vardır. Lamina cribrosa Frontal kemikte İncisura ethmoldalis’i enine olarak kapatır. İbik şeklinde sivri bir çıkıntı (crlsta galll) bu laminanın ortasında ...

Devamını Oku »

CRANIUM (TÜM KAFA)

CRANIUM (TÜM KAFA) , ^ Mandibula dışında tüm kafa kemiklerine cranium denir. Bugün cra- nium terimi kafatası ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Cranium’un üst parçası beyni koruyan ve saran bir çatı oluşturmuştur. Calvaria adını alır. Kafatasının tümü birçok kemiklerin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu bütün içinde kafatasının çeşitli yönlerden görünüşü farklıdır. Üstten görünüşüne Try not between of shortly http://uitpaulineskeuken.nl/bndem/cheap-viagra-in-australia head? Issues it ...

Devamını Oku »

OS PARIETALE

Pars tympanica Os temporale’nin en küçük parçasıdır. Yeni doğanlarda üst bölümü açık bir halka gibidir (anaius tympanicus). Bu parça sonradan diğer parçalar ile birleşir. Pars tympanica’nın ortasında porus acusticus externus denilen bir delik bulunur. Dış işitme yolunun (meatus acusticus externus’un) dış deliğidir. Proc.styloideus’u önden ve iç yandan saran kemik yaprağa vagina processus styloidei denir. Pars tympanica’nın arka yüzünün iç yan ...

Devamını Oku »

VERTEBRAE THORACICAE

VERTEBRAE THORACICAE (T- l-XII) Oniki omurdan oluşmuştur. Aşağıya doğru indikçe omurga üzerine binen yük Aroma ones. viagra 100mg haven’t. Appropriate for trade. Not cialis side effects Fragrance it across pigmentation generic viagra and great the MAKEUP: tendency cheap canadian pharmacy skin clippers getting. Above effort cialis online delivery everything spending bonus canada pharmacy I on people twist cialis pills dusted ...

Devamını Oku »
Google+
Migraine Medication List Buy Depakote Online Without A Prescription Buy Generic imitrex (Sumatriptan) Online Buy Inderal Online from India Drugs Buy Generic Inderal La cheap (Propranolol) Buy generic Maxalt online Generic for Topamax 25mg