Kadir Gecesi

F3E_dua058

Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı içindedir  “Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde in­dirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esen­liktir.” (Kadr, 87/1-5) Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin ...

Devamını Oku »

Oruç Ve Ramazan Ayı

orucaile

Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur Kur’ân’da; “İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin” buyrularak orucun Ramazan ayında tutulması emredil­miştir. Oruç ibadetinin değeri ve önemi konusu birinci bö­lümde ele alınacaktır. Burada oruç ibadetinin mutlaka Ramazan ayında tutulması gerektiğini, Ramazan orucu­nun af ve mağfirete vesile olacağını ve bu ayda tutulma­yan oruçların başka aylarda tutulmakla aynı sevabın ka­zanılamayacağını ifade edelim ve ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayının Değeri ve Önemi

Ramazan Ayının Değeri ve Önemi Ramazan ayını önemli ve değerli kılan hususların ba­şında son ilahî mesaj Kur’ân’ın bu ayda indirilmeye baş­lamış olması gelir. İslâm’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti, bu ayda tutulur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayı içersindedir. Bu ayda yapılan ibadetlere diğer aylara göre daha çok sevap verilir. Bu ay af ve mağfiret, sosyal yardımlaşma ve ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayı Hakkında

ramazan-ayi

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  “Ramazan” Kelimesinin Anlamı Bu kelimenin hangi kökten geldiği dolayısı ile anla­mının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmakta­dır: a) Ramazan kelimesi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki “ram-dâ” kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur, yeryü­zünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman eden­leri günahlardan yıkayıp temizler. b) Ramazan kelimesi, güneşin şiddetinden taşların son derece kızması anlamındaki “ramada” ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayı ve Fazileti

calismayapragi.com

RAMAZAN AYI ve FAZİLETİ Ramazan ayı, kamerî aylardan adı Kur’ân’da geçen tek aydır. (Bakara, 2/185) İslâm’ın beş temel esasından biri o­lan oruç ibadetinin Ramazan ayında yerine getiriliyor olması, bu ayın önemini ortaya koymaktadır.

Devamını Oku »

Ruhsal Bozukluklar (Psikoterapi ve İlaç)

nocanvas_psikoterapi-nedir-alil41

Depresyon Tedavisinde Psikoterapiler Depresyonda psikolojik tedavi yöntemleri içinde en yaygın kullanılanı psikodinamik ilkelere dayalı psikoterapilerdir. Bu konuda bildirilen sistematik ve kontrollü araştırmalar sınırlı ise de, klinik gözlemler, hem akut, hem de kronik depresif bozuk­lukların tedavisinde bu tür psikoterapilerin yarannı ve değerini desteklemektedir. Psikanaliz ise daha çok depresif kişilik bozukluğu ve ciddi kişilik bozukluğu zemininde gelişen kronik depresif yaşam tarzlarında yararlı ...

Devamını Oku »

Ruhsal Bozukluk Tedavisi

indir

Mizaç Bozukluklarında Tedavinin Genel İlkeleri Bu tür hastalıkların toplum içinde görülme sıklığı %10′lar dolayındadır. Pratisven hekim ya da genel hastanelere herhangi bir nedenle başvuranlar arasında mizaç bozukluklan % 20 gibi büyük bir grubu oluşturmaktadır. Mizaç bozukluklanmn tedavisinde ilk adım doğru tanırım konmasıdır. Sağlık merkezlerine ya da pratisyen hekimlere ge­len hastalar arasında bazı müphem, belirgin olmayan ve önem­siz gibi görünen yakınma ...

Devamını Oku »

Ruhsal Bozukluklar (Sekonder Depresyon)

130620141537220543100_2

 İkincil Mizaç Bozuklukları (Sekonder Depresyon) Herhangi bir tıbbi hastalık, mizaç bozukluklan ile birlikte seyredebilir Bunlar arasmda otoimmün rahatsızlıklar (bağışık­lık sisteminin bozulmasına bağlı değişik kronik romatizmal ve diğer hastalıklar), çeşitli nörolojik hastalıklar (özellikle felçler), meta-bolik hastalıklar (gut ve şeker gibi), kalp rahatsızlıklar, endokrin bozukluklar (sık olarak guatr tipi tiroid bozukluklan) ve bazı kanserler sayılabilir. Bu durumlarda görülen mizaç bozukluğu belirtileri ile ...

Devamını Oku »

Ruhsal Bozukluklar (Manik Bozukluk)

Majör Bozukluk

  Manik Bozukluk Duygulanım bozukluklarının daha seyrek görülen ve dep­resyona at belirti ve bulgularla seyreden ikinci ana türü manik bozukluktur. Manik bozukluğun belirtileri şöyle özetlenebilir: Duygusal-ruhsal: Taşkın sevinç, neşe ve öfke ile karakte- rize öznel bir iyilik duygusu. Duygularda oynaklık, hu­zursuzluk, öfke, tahammülsüzlük, aşın isteyicilik ve “bencillik”  Düşünsel: Benlik saygısında artma, kendini büyük ve değerli görme, yüksek sesle konuşma, çağrışımlarda ...

Devamını Oku »

Oruç Hakkında

195980_oruc

Bu dünyada var oluşumuzun gerçek amacı, yaratanımızı tanımak ve O’na ibadet etmektir. İbadet, inanan insanın i­nandığı varlıkla iletişimidir; Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesidir. Hiç şüphesiz, yerine getirdiğimiz ibadetin anlamını, amacını ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek de ibadet etme bilincinin bir parçasıdır. Dinî bir görev olması yanında ibadet, hem bireysel hem de toplumsal olarak eğitici ahlâkî bir ...

Devamını Oku »
Google+