Yazar Arşivi: Harun Orhan

Orucun Kazandırdıkları

Oruç tutmak çok büyük sevaptır. Tutmuş olduğunuz her oruç Allah katında çok makbule geçer. Bunu sadece İslam dini açısından düşünecek olursak çok yararlı bir şeydir oruç tutmak. Sağlık açısından orucun hikmeti saymakla bitmez. Oruç tutan bir insan  eğer orucun gerektirdiği  şeyleri tam anlamıyla yerine getirir ise hem çok büyük sevap kazanacak hem de sıhhat bulacaktır. Oruç tutmak sahurdan iftara kadar hiç ...

Devamını Oku »

Oruç

ORUÇ Ramazanda otuz gün oruç tutmak var bize, Allah için aç durmak farz olmuş üstümüze; Allah için oruç tutmak, içi temizlemektir. Allah’ın sevgisini gönülde gizlemektir. Oruç tutan kimseyi bu sevgisi tok tutar, Allah’ı seven kişi orucu çok çok tutar. Tanrım, bana bak ki, ben Senin için açım aç! Bana acı Allah’ım, üzerime rahmet saç. Kimse benim içimi bilmezse sen bilirsin. ...

Devamını Oku »

Ramazanda Çocuklar ve Gençler

indir (3)

  ÇOCUKLAR, GENÇLER ve ORUÇ İBADETİ Çocuklar 6-7 yaşlarında temyiz, eğitim ve öğretim çağına gelirler. Bu yaşlarda ilk eğitim ve öğretime başlar­lar. Kız çocukları âdet görmeye başlamakla, erkek çocuk­ları ise ihtilam olmakla veya bu yaşa gelmekle ergenlik çağına ulaşırlar. Çocuklar, ergenlik çağına gelmeden ön­ce Kur’ân okumayı, ibadetleri, helal ve haramları öğren­miş olmalı, özellikle namaz kılmaya alışmış olmalı, oruç ibadetine de alıştırılmalıdır. ...

Devamını Oku »

Oruç ve Sabır

Oruç Sabır ve İrade Eğitimidir Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durabil­mektir. Bu yönüyle oruç bir irade eğitimidir. Aynı za­manda açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimidir. Yüce Allah, “Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. ” (Bakara 2/153) “Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam ve­rilir” (Zümer 39/10) anlamındaki ...

Devamını Oku »

Orucun Faydaları

Oruç Şehevî Duyguları Dizginler  Oruç kişiyi fuhuş ve edep dışı davranışlardan alıko- yar. Bu hususu Peygamberimiz şöyle ifade etmiştir: “Evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü (yabancı kadınlara bakmaktan) alıkoyar, tenasül uzvunu (harama düşmekten) korur. Evlenmeye gücü yetmeyen kimsenin oruç tutmasını tavsiye ederim. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır.” (Buhârî, “Savm”, 10) “Kim diline ve ırzına sahip çıkacağına güvence ...

Devamını Oku »

Orucun Manevi Hikmetleri

    Oruç Cehennem Ateşine Karşı Bir Kalkandır Peygamberimiz, orucu kalkana benzetmiştir. Kalkan kişiyi gelebilecek zararlardan koruduğu gibi oruç da Müslümanı cehennem ateşinden korur. Şu hadis, bu hu­susu açık seçik ifade etmektedir: “Kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruç da cehen­nem ateşinden korur.” (ibn Mâce, “Savm”, 1) Oruç Kişiyi Haramlardan Alıkoyar Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın ...

Devamını Oku »

Orucun Hikmetleri

Dinimizin bizden yapmasını istediği görevlerde de, yapılmasını istemediği şeylerin terk edilmesinde de fert ve toplum için pek çok hikmet ve fayda vardır. Allah’ın hiçbir emir ve yasağında faydasızlık yoktur, hiçbir şey boş yere emredilmemiştir. Dinimiz ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve hoşgörülü olmasını ister. Bu amaçla bir takım yasaklar getirmiştir. İbadetlerin amaçlarından biri de Müslüma- nın kötülüklerden uzak durmasını ve ...

Devamını Oku »

Oruç Tutmamak

Mazeretsiz Oruç Tutmamak Büyük Günahtır Geçerli bir mazereti olmadığı halde Ramazan orucu­nu tutmayan bir Müslüman Allah’a isyan etmiş, pek çok sevaptan, manevi nimetten yoksun kalmış ve büyük gü­nah işlemiş olur. Mazeretsiz olarak tutmadığı bir günlük Ramazan orucunun yerine başka zamanlarda ömür boyu oruç tutsa dahi bunu telâfi edemez. Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Kim hastalığı ve bir ruhsatı/mazereti olmaksızın ...

Devamını Oku »

Orucun Mükafatı

40542c9cc85a0a8f4f0be30e7fecea89_1298269173

Cennetin Reyyân Kapısı, Oruç Tutanlara Mahsus­tur Sahih bir hadiste bu husus şöyle bildirilmektedir: ”Cennette Reyyân adında bir kapı vardır ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girer, on­larla birlikte bu kapıdan başkaları girmez. (Cennet kapı­larında) oruç tutanlar nerede diye seslenilir. (Oruç tutan­lar gelir) bu kapıdan cennete girerler, sonuncuları girdiği zaman kapı kapanır, artık bu kapıdan kimse cennete girmez.” (Müslim, “Sıyâm”, ...

Devamını Oku »

Ramazan Orucu Günahlara Kefaret

              Ramazan Orucu Günahlara Kefaret Olur “Kişi, çoluk-çocuğu, malı ve komşusu sebebiyle gü­naha girebilir. Namaz, oruç ve zekât bu günahlara kefa­ret olur.” (Buhârî “Savm”, 3)   “Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar. ” (Buhârî, “Sıyâm”, 6) Hadiste, günahların küçük veya büyük olduğu beyan edilmeden mutlak olarak oruç ...

Devamını Oku »
Google+