İslam Tarihi

Kabe’deki Vazifeler

Kâbe’deki Vazifeler: Kâbe’de yapılması gereken mukaddes vazifeler şunlardı: — Hicâbet: Kabe’nin anahtarlarını elde bulundurmak. — Rifâde: Gelen Hacılara misafirseverlik gösterip, onlara her bakımdan yardımcı olmak. —Sikaaye: Gelen Hacılann su ihtiyaçlarını gidermek, hem­zem suyuna bakmak. — Nedve: Genel toplantı yeri. Bir nev’i Belediye Meclisi. Sa­vaş ve banşm konuşulduğu yer. Nikâhlar Dârü’n-Nedve’de kıyılır, ticaret kervanları buradan uğurlanır, bülûğ çağma gelen kızlara gömlek ...

Devamını Oku »

MEDİNE

MEDİNE Medine, Sebe’li kitabelerde (YSRB) şeklinde geçmekte ve coğ­rafyacı Ptolemy’nin eserinde Jasrippa olarak gösterilmektedir (8). Eski adı Yesrib olan bu eski şehir, Hz. Peygamber’in hicretin­den sonra «Medinetü’n-Nebî» yani «Peygamber Şehri» olarak anıl­maya başlanmış, sonraki yıllarda da adı «Medine» olarak kısaltıl­mış ve o şekilde tanınmıştır. Medine, Mekke’nin 500 kilometre kadar Bathroom levels via “visit site” them this, 1 raccoon dosage for ...

Devamını Oku »