Oruç İlmihali

Teravih Namazı

teravih

Teravih Namazı Ramazan Ayında Kılınır “Teravih” kelimesi rahatlatmak, dinlendirmek anlam­larına gelen “tervîha” sözcüğünün çoğuludur. Din ıstıla­hında ise teravih; Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namazdır. Her dört rek’atinin sonunda bir miktar oturulup dinlenildiği için bu namaza “teravih namazı” adı verilmiştir. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamberimiz kendisi teravih namazı kılmış ve müminlerin ...

Devamını Oku »

Ramazan Bereketi

Ramazan Ayında Cennet Kapıları Açılır, Cehen­nem Kapıları Kapanır, Şeytanlar Zincire Vurulur Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: “Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiç biri açılmaz. Cennet kapıları açı­lır ve onlardan hiç biri kapanmaz. Bir münadi şöyle ses­lenir: Ey hayırlı şeyler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işleri yap, ...

Devamını Oku »

Kadir Gecesi

F3E_dua058

Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı içindedir  “Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde in­dirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esen­liktir.” (Kadr, 87/1-5) Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin ...

Devamını Oku »

Oruç Ve Ramazan Ayı

orucaile

Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur Kur’ân’da; “İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin” buyrularak orucun Ramazan ayında tutulması emredil­miştir. Oruç ibadetinin değeri ve önemi konusu birinci bö­lümde ele alınacaktır. Burada oruç ibadetinin mutlaka Ramazan ayında tutulması gerektiğini, Ramazan orucu­nun af ve mağfirete vesile olacağını ve bu ayda tutulma­yan oruçların başka aylarda tutulmakla aynı sevabın ka­zanılamayacağını ifade edelim ve ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayının Değeri ve Önemi

Ramazan Ayının Değeri ve Önemi Ramazan ayını önemli ve değerli kılan hususların ba­şında son ilahî mesaj Kur’ân’ın bu ayda indirilmeye baş­lamış olması gelir. İslâm’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti, bu ayda tutulur. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayı içersindedir. Bu ayda yapılan ibadetlere diğer aylara göre daha çok sevap verilir. Bu ay af ve mağfiret, sosyal yardımlaşma ve ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayı Hakkında

ramazan-ayi

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  “Ramazan” Kelimesinin Anlamı Bu kelimenin hangi kökten geldiği dolayısı ile anla­mının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmakta­dır: a) Ramazan kelimesi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki “ram-dâ” kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur, yeryü­zünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman eden­leri günahlardan yıkayıp temizler. b) Ramazan kelimesi, güneşin şiddetinden taşların son derece kızması anlamındaki “ramada” ...

Devamını Oku »

Ramazan Ayı ve Fazileti

calismayapragi.com

RAMAZAN AYI ve FAZİLETİ Ramazan ayı, kamerî aylardan adı Kur’ân’da geçen tek aydır. (Bakara, 2/185) İslâm’ın beş temel esasından biri o­lan oruç ibadetinin Ramazan ayında yerine getiriliyor olması, bu ayın önemini ortaya koymaktadır.

Devamını Oku »

Oruç Hakkında

195980_oruc

Bu dünyada var oluşumuzun gerçek amacı, yaratanımızı tanımak ve O’na ibadet etmektir. İbadet, inanan insanın i­nandığı varlıkla iletişimidir; Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesidir. Hiç şüphesiz, yerine getirdiğimiz ibadetin anlamını, amacını ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek de ibadet etme bilincinin bir parçasıdır. Dinî bir görev olması yanında ibadet, hem bireysel hem de toplumsal olarak eğitici ahlâkî bir ...

Devamını Oku »
Google+