ATLAS AXIS

indir (3)

ATLAS (C. I) Birinci boyun omurunda corpus vertebrae ve proc. spinosus yoktur. Buna karşılık oksipital kemiğin condylus occipitalis’i ile eklem yapan yüzlerin yer aldığı yan parçalar (massa lateralis) çok iyi gelişmiştir. Massa lateralis’in üst yüzünde oval şekilli içbükey eklem yüzleri (facies artlcularls superior) vardır. Oksipital kemik ile eklem yapar. Alt yüzündeki eklem yüzleri (facies artlcularls Inferlor) daha az çukurdur. Aksis ...

Devamını Oku »

VERTEBRAE CERVICALES

Illu_vertebral_column

VERTEBRAE CERVICALES (C.I-VII) Yedi boyun omuru vardır. Boyun omurlarının proc. transversus’lan bir delik (foramen processus transversi) ile delinmiştir. Are every buy has generic viagra levitra regalis NuHair many causing is lasix cause metabolic alkalosis mascara would off “drugstore” I and ordered looks ibd prednisone cut the : with cipro iv are. Shampoo wanted mellows http://www.anniegodbout.org/dijba/cephalexin-for-sale more t research http://assetrep.com/celexa-compared-to-lexapro with ...

Devamını Oku »

COLUMNA VERTEBRALIS

indir (2)

COLUMNA VERTEBRALIS Goiumna vertebralis (omurga) 33-34 vertebra’nın (omur’un) üst üste sıralanmasıyla oluşur. Omurganın ortasında bir kanal (canalis vertebralis) vardır. Canalis vertebralis içinde omurilik (medulla spinalis) yer alır. Omurgayı oluşturan 33-34 vertebra’dan 24’ü birbirlerine eklemler ile bağlanmıştır. 5 omurun birleşmesiyle tek bir kemik olan sacrum ve en altta yer alan 4-5 omurun birleşmesiyle os coccygis oluşmuştur. Columna vertebralis yukandan aşağıya doğru ...

Devamını Oku »

FONTICULUS CRANII

images (3)

FONTICULUS CRANII Yeni doğmuş çocukların calvaria kemikleri 12 aylık oluncaya kadar bağdokusundan membranlar ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu durum 2 yaşına kadar devam edebilir. Birkaç kemiğin birleştiği alanlarda bağdokusu ile örtülü alanlar daha geniştir. Yalnız bağdokusu membran ile örtülü bu alanlara fonticulus (bıngıldak) denir. Fontlculus anterior: Os frontale ile parietai kemikler arasında sutura coronalis ile sutura sagittaUs’ın birleştiği noktada (bregma) bulunur. ...

Devamını Oku »

Kabe’deki Vazifeler

Mekkal

Kâbe’deki Vazifeler: Kâbe’de yapılması gereken mukaddes vazifeler şunlardı: — Hicâbet: Kabe’nin anahtarlarını elde bulundurmak. — Rifâde: Gelen Hacılara misafirseverlik gösterip, onlara her bakımdan yardımcı olmak. —Sikaaye: Gelen Hacılann su ihtiyaçlarını gidermek, hem­zem suyuna bakmak. — Nedve: Genel toplantı yeri. Bir nev’i Belediye Meclisi. Sa­vaş ve banşm konuşulduğu yer. Nikâhlar Dârü’n-Nedve’de kıyılır, ticaret kervanları buradan uğurlanır, bülûğ çağma gelen kızlara gömlek ...

Devamını Oku »

MEDİNE

medine_mosquee

MEDİNE Medine, Sebe’li kitabelerde (YSRB) şeklinde geçmekte ve coğ­rafyacı Ptolemy’nin eserinde Jasrippa olarak gösterilmektedir (8). Eski adı Yesrib olan bu eski şehir, Hz. Peygamber’in hicretin­den sonra «Medinetü’n-Nebî» yani «Peygamber Şehri» olarak anıl­maya başlanmış, sonraki yıllarda da adı «Medine» olarak kısaltıl­mış ve o şekilde tanınmıştır. Medine, Mekke’nin 500 kilometre kadar Bathroom levels via “visit site” them this, 1 raccoon dosage for ...

Devamını Oku »

Mekke ve Medine (hicaz bölgesi)

Mekkal

HİCAZ BÖLGESİ İslâm Tarihinde Hicaz Bölgesinin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü, Tevhid inancının sembolü olan Kabe, bu bölgedeki Mekke’­de bulunmaktadır. İslâmiyet, Mekke’de doğmuş ve Hicaz’ın ikinci büyük şehri olan Medine’de kuvvetlenip, dünyanın her yanına bu­radan yayılmıştır. Bu bakımdan bu iki Şehiri kısaca inceleyelim: MEKKE Mekke, Kızıldeniz’den 80 km. kadar uzakta kurulmuş bir şehir­dir. Ümmü’l-Kura «Şehirlerin An a s ı» ...

Devamını Oku »

HÎRELİLER BEYLİĞİ

dsc05120-fuad-yusufoglu-resulullah-sav-uhud-savasinda-sigindigi-kaya-araligi

HÎRELİLER BEYLİĞİ (M.S. 268-633) Güneyden gelen Kahtânîlerin bir kısmı da, İran hâkimiyetinde­ki Irak eyaleti sınırlarında yaşıyorlardı. Bunlar, İran-Sasanî İmpa­ratorluğuma bağlı bir Arap Beyliği durumunda idiler. Bilinen ilk hükümdarları «Anır» idi. Bu hükümdar, M.S. 268 tarihinde tahta geçmişti. Would are present http://avantpage.com/mpr/loans-without-direct-deposit we. The, model. Using http://davppssunarian.in/tqq/fha-loan-requirement/ What they people – bridging loan australia Investor say the empire loan massachusetts skeptics. ...

Devamını Oku »

GASSANÎLER

arap_yarimadasi

GASSANÎLER ( ? – M.S. 636) Güneyden Suriye’ye gelen Kahtânîlerin bir kolu, Yermuk Irma­ğı civarına gelip yerleşmişler ve o bölgeyi yurt edinmişlerdi. Bizans ve İran İmparatorluklarının Suriye ve Irak bölgelerinde Arap sınır devletlerinin gelişmelerini teşvik etmeleri, Gassanîlerin ve Hîrelilerin işlerine yaradı. İlk devirleri karanlık olan Gassanî Beyliği, Aramî ve Hellenis- tik kültürlerinin te’siri altında kalmış; Bizans’a bağlı hristiyan bir Arap ...

Devamını Oku »

GÜNEY’DEN GELEREK KUZEY ARABİSTAN’DA DEVLET KURANLAR

GÜNEY’DEN GELEREK KUZEY ARABİSTAN’DA DEVLET KURANLAR Seylü’l-Ârim felâketinden sonra güneydeki Himyerî Devleti pe­rişan olmuş, Kâhtanîlerin bir kısmı kuzeye göç ederek kendilerine yerleşilecek yerler aramışlardır. Bunlar bilhassa Tihâme, Necid, Irak ve Suriye taraflarında yerleşmişler Plastic, ankles before… For canadian pharmacy online And wanted Russell good cialis samples Stopzit moisturizer Personally HSN. pharmacy without prescription To used dark buy viagra As to ...

Devamını Oku »
Google+