nocanvas_psikoterapi-nedir-alil41

Ruhsal Bozukluklar (Psikoterapi ve İlaç)

Depresyon Tedavisinde Psikoterapiler

Depresyonda psikolojik tedavi yöntemleri içinde en yaygın kullanılanı psikodinamik ilkelere dayalı psikoterapilerdir. Bu konuda bildirilen sistematik ve kontrollü araştırmalar sınırlı ise de, klinik gözlemler, hem akut, hem de kronik depresif bozuk­lukların tedavisinde bu tür psikoterapilerin yarannı ve değerini desteklemektedir.

Psikanaliz ise daha çok depresif kişilik bozukluğu ve ciddi kişilik bozukluğu zemininde gelişen kronik depresif yaşam tarzlarında yararlı olabilmektedir. Bilişsel (kognitif) ve davra­nışçı tedaviler benlik saygısı düşük, kendini suçlama ya da be­ceri ve başarılarım küçümseme eğilimi yüksek kişilerin depres­yonu ile baş edebilmede özgül bir yöntemdir

Depresyon pıikottraptsinde akut depresif dönemin teda visi- ne uygun psikoterapi teknikleri ile uzun süreli psikoterapi tek- âliüu birbirinden ayırmak önemlidir. Akut dönemde depres­yon adi bir tıbbi durum olarak ele alınmalı ve hasta bir an önce depresif yaşantısından çıkarılmaya çalışılmalıdır Bu dönemde­ki bir hastanın uzun süreli psikoterapi amaçlarının gerçekleş­mesine dayanacak ne benlik gücü, ne de zamanı vardır. Uzun süreli terapilerde ise, akut belirtilerin yatışmasının ardından iç- sel-duygusal çatışma ve kişilerarası ilişki sorunları ya da çocuk­luk gelişim dönemlerine ilişkin sorunlar ele alınabilir.

Depresyon Tedavisinde ilaç+Psikoterapi Karışımı

Depresyon tedavisinde bu ikili yaklaşım geniş bir hasta kü­mesinde birlikte uygulanır. Araştırmalar, bu ikili yaklaşımın sa­dece ilaç kullanımına karşı belirli bir üstünlük taşıdığım göster­mektedir. Psikoterapi, hastanın sosyal etkinliklerini, kişilik iş­levlerini arttırmada etkin iken, ilaç tedavisi de uyku bozukluğu, enerji kaybı, cinsel istek ve güçte azalma, iştah ve dikkat azal­ması gibi fiziksel ağırlıklı belirtilerin düzelmesinde daha etkili­dir. Bu ikili yaklaşımın özellikle etkili olduğu üç tür hasta gru- bu vardır.

 

1-Lityum ya da antidepresanlarla idame ve koruyucuyu sürdüren hastalar. Bu tür ilaçlarla duygulanımda egemen olan belirtiler düzelince, önceden fark edileme­yen bazı psikososyal sorunlar (iş, çevre ilişkileri, evlilik sorunları vb.) ortaya çıkar. Depresyona eşlik eden bu tür sorunlar uygun psikoterapi yaklaşımı ile etkili bir biçim­de çözülebilir.

2-Nevrotik kişilik sorunları ve çevre uyumsuzlukları olan kişilerde görülen depresyonlardır. Bir yandan depresyo­nun beden ve mizaçla ilgili belirtilerinin ilaçla giderilme­sine bağlı rahatlık, öte yandan psikoterapi sürecinde öz­geçmişlerine ait sosyal sorunların araştırılması, bu hasta­larda tedaviye cevabı arttırır.

3- Bu ikili yaklaşım aile içi çatışmalardan kaynaklanan kronikleşme riski yüksek reaktif depresyonlarda yararlıdır.

Hakkında Harun Orhan

1992 yılında Elazığ' ın Keban ilçesinde doğdu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Google+